Vol. 15, Número 2, 1953 (Mayo-Agosto)

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iis.01882503p.1953.2


Portada