Vol. 10, Número 2, 1948 (Mayo-Agosto)

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iis.01882503p.1948.2


Portada